Adrienne Hubert on LinkedIn: Deze week vindt de 14de conferentie van de International Association on… (2024)

Adrienne Hubert

Psychologist | Hubert Consult

 • Report this post

Deze week vindt de 14de conferentie van de International Association on Workplace Bullying and Harassment (IAWBH) plaats in Huddersfield (Engeland).Tijdens 'the joint IAWBH/ILO workshop on "Preventing and addressing violence and harassment in the world of work through occupational safety and health measures: an ILO report" trad ik samen met Elisa Ansoleaga als commentator op na de interessante presentatie van Tahmina Karimova. De workshop werd voorgezeten door Loïc LEROUGE.Link naar het ILO rapport: https://lnkd.in/ef-sGg-t

 • Adrienne Hubert on LinkedIn: Deze week vindt de 14de conferentie van de International Association on… (2)

44

2 Comments

Like Comment

Thijs Huijs

LVV registrated confidential counselor, owner Huijs Consult and PHD Candidate at University of Humanistic Studies

1d

 • Report this comment

Zal wel interessant zijn geweest. Nog nieuwe ontwikkelingen gehoord?

Like Reply

1Reaction

To view or add a comment, sign in

More Relevant Posts

 • Adrienne Hubert

  Psychologist | Hubert Consult

  "Nu wil ze een klacht indienen wegens ‘intimidatie’" verzucht een vertrouwenspersoon omgangsvormen (VPO) die mij telefonisch consulteert. “Haar leidinggevende vindt dat ze niet beleefd genoeg naar klanten is.Hij wil vanaf nu dat mijn cliënt alle e-mails die ze naar klanten stuurt, CC aan hem stuurt. Zij vindt dit intimiderend.” Op mijn vraag of de cliënt meent te maken te hebben met pesten, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie, antwoordt de vertrouwenspersoon “Nee… maar wel met IPADS”.IPADS? IPADS blijkt een ezelsbruggetje te zijn dat rondgaat onder vertrouwenspersonen, om snel te checken of iets onder hun taakgebied valt. De letters staan voor ‘Intimidatie’, ‘Pesten’, ‘Agressie en Geweld’ en ‘Seksuele intimidatie’. Opvallend is dat in dit ezelsbruggetje ‘Intimidatie’ als aparte categorie is opgenomen. Hoewel ook ik fan ben van ezelsbruggetjes, moeten we wel even opletten. Want niet het ezelsbruggetje, maar het klachtenreglement van de organisatie waar de vertrouwenspersoon (VPO) werkzaam is, bepaalt waartegen een medewerker een klacht bij de klachtencommissie in kan dienen. Veel klachtenreglementen sluiten terecht aan bij de Arbowet en daarin is ‘intimidatie’ niet als aparte categorie opgenomen. De onderwerpen waarop een werkgever op grond van de Arbowet verplicht is beleid te voeren zijn op dit moment ‘Discriminatie met inbegrip van Seksuele intimidatie, Agressie en geweld en Pesten (met een beetje husselen kom je dan uit op PADS).“Maar…. Intimidatie staat toch ook in de Algemene wet gelijke behandeling? En in het Burgerlijk Wetboek?” Ja, dat klopt. Als we echter naar de definitie van ‘intimidatie’ in deze wetten kijken, blijkt dat intimidatie altijd gerelateerd wordt aan een discriminatiegrond. Met andere woorden, intimidatie op grond van geslacht of een andere discriminatiegrond mag niet.Verder kan er, als het gaat om structurele intimidatie, sprake zijn van ‘pesten’ en kan ernstige eenmalige intimidatie mogelijk gezien worden als (verbale) agressie. Kortom ‘intimidatie’ behoort vooralsnog alleen tot het verplichte beleid inzake psychosociale arbeidsbelasting als dit onderdeel is van één van de vier onderwerpen genoemd in de Arbowet: ‘Discriminatie met inbegrip van Seksuele intimidatie, Agressie en geweld en Pesten. Als een werkgever toch ‘Intimidatie’ als opzichzelfstaand onderwerp in het beleid/klachtenreglement op wil nemen, doet hij er goed aan deze term goed te definiëren; want als een medewerker disfunctioneert en de werkgever afscheid van deze medewerker wil nemen, voelt deze zich al snel geïntimideerd. En… vertrouwenspersonen VPO let op dat het ezelsbruggetje dat je hanteert, overeenkomt met de onderwerpen waarvoor je werkgever je heeft benoemd.

  • Adrienne Hubert on LinkedIn: Deze week vindt de 14de conferentie van de International Association on… (7)

  73

  25 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Adrienne Hubert

  Psychologist | Hubert Consult

  • Report this post

  “Er heeft echt iets heel grensoverschrijdends plaatsgevonden. Ze was helemaal ontdaan en ze moest ook huilen” vertelt een vertrouwenspersoon omgangsvormen (VPO) die mij consulteert aan de telefoon. “Ik heb naar haar geluisterd en erkenning gegeven. Ik weet dat ik in een eerste gesprek eigenlijk geen interventies moet bespreken, maar ik had het gevoel dat ze daar behoefte aan had. Dus ik heb alvast maar de mogelijkheid om feedback te geven en het indienen van een klacht genoemd. Ze komt morgen weer om te bespreken wat te doen. Wat kan ik haar verder nog meegeven?” Ik vraag wat er precies heeft plaatsgevonden. “Iets met seksuele intimidatie; ik denk seksueel getinte opmerkingen” is het antwoord. Gevraagd naar een toelichting zegt de vertrouwenspersoon. “Eh ik heb er niet echt naar gevraagd, maar ik denk dat het best wel grof was.”Het valt mij vaak op dat vertrouwenspersonen niet goed doorvragen op ‘wat’ er concreet is gebeurd. Wat is er precies gezegd? Wat is er precies gedaan? Ongewenste aanraking? Waar lag die hand? Hoe lang? Waren er andere mensen aanwezig? Wat was de situatie? Natuurlijk voelt het ongemakkelijk om op het ongewenste gedrag, dat je cliënt zo heeft gekwetst, door te vragen en volg je in een eerste gesprek vooral je cliënt. Je geeft je cliënt de ruimte om kwijt te kunnen wat deze zelf kwijt wil. Het delen van emoties is op dat moment belangrijker dan de informatiebehoefte van de vertrouwenspersoon. Echter, op het moment dat een cliënt met de vertrouwenspersoon interventies wil bespreken, moet de vertrouwenspersoon wel degelijk een goed beeld hebben van wat er gebeurd is. Daarom bespreek je interventies (tenzij er sprake is van een acute situatie) ook niet in een eerste gesprek.

  • Adrienne Hubert on LinkedIn: Deze week vindt de 14de conferentie van de International Association on… (12)

  68

  4 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Adrienne Hubert

  Psychologist | Hubert Consult

  • Report this post

  Definities doen ertoe.https://lnkd.in/dJc8CSbN

  Mr. Netanyahu, do not insult the intelligence of the American people.

  https://www.youtube.com/

  7

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Adrienne Hubert

  Psychologist | Hubert Consult

  • Report this post

  Een vertrouwenspersoon omgangsvormen (VPO) belt mij met de volgende vraag: “Ik heb een eerste gesprek gehad met een cliënt en in een tweede gesprek wil ik nu interventies gaan bespreken. Ik wilde even met je checken of ik iets over het hoofd zie.” De vertrouwenspersoon legt de hele situatie uit en ik hoor de verontwaardiging in zijn stem. Wanneer hij vervolgens verschillende interventies met voor- en nadelen, die hij met de cliënt wil bespreken, met mij heeft doorgenomen, eindigt hij: “Maar ik denk eigenlijk niet dat ze daarvoor open staat”. Op mijn vraag of de vertrouwenspersoon aan de cliënt heeft gevraagd of ze interventies met hem wil bespreken, volgt een bedachtzaam zwijgen. “Zou het kunnen dat je cliënt alleen haar verhaal wilde doen en zelf helemaal geen behoefte had aan een interventie?” “Ja, dat denk ik”, antwoordt de vertrouwenspersoon, “maar dit kan toch niet zo?”Veel vertrouwenspersonen kiezen voor het vak omdat ze ‘onrecht willen bestrijden’. Het willen bestrijden van onrecht, is echter een andere motivatie dan ‘er willen zijn voor je cliënt en voorkomen dat deze cliënt nog meer schade lijdt’. Sterker nog, soms heb je als VPO een groot incasseringsvermogen voor onrecht nodig, om te voorkomen dat je cliënt nog meer geschaad wordt. Een cliënt pushen om een klacht in te dienen, feedback te geven of iets te melden bij de leiding, terwijl deze dat zelf niet wil, is niet in het belang van de cliënt. Vertrouwenspersonen nodigen medewerkers juist uit om in vertrouwen hun verhaal te doen. We vertellen erbij dat er niets hoeft te gebeuren. Dat cliënten zelf de regie over hun case houden. Dan moeten we er in het gesprek op letten er niet als vanzelfsprekend van uit te gaan dat iemand met ons wil praten over het aanpakken van de ongewenste omgangsvormen.

  • Adrienne Hubert on LinkedIn: Deze week vindt de 14de conferentie van de International Association on… (20)

  200

  15 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Adrienne Hubert

  Psychologist | Hubert Consult

  • Report this post
  metelkaartrekkenwedegrens

  https://www.youtube.com/

  14

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Adrienne Hubert

  Psychologist | Hubert Consult

  • Report this post

  WITTE VERTROUWENSPERSONEN OPGELET28 maart 2024Hè? Witte vertrouwenspersoon ...Waarom niet gewoon blank?Zijn witte vertrouwenspersonen zich voldoende bewust van subtiele vormen van etnische discriminatie? Welke vormen bestaan er? Staan witte Nederlanders open voor feedback op etnische discriminatie? Waarom is dat zo ontzettend moeilijk? Welke rol spelen culturele conditionering, selectieve waarneming, perceptuele vertekening en personificatie in onze houding naar cliënten? Hoe kunnen vertrouwenspersonen ervoor zorgen dat zij als team toegankelijker worden voor mensen met een migratieachtergrond?Hoe kunnen we elkaar beter begrijpen? Tijdens een bijscholingscursus op 28 maart 2024 gaan we de ‘werkelijkheid’ eens uit een ander perspectief bekijken. We gaan onder andere aan de hand van filmfragmenten ons meer bewust worden van etnische predisposities die er onder witte mensen leven. Wit is namelijk ook een kleur! Ook staan we stil hoe we als vertrouwenspersoon toegankelijker kunnen worden voor medewerkers met een migratieachtergrond.Meer informatie: https://lnkd.in/eY8R-ffj

  • Adrienne Hubert on LinkedIn: Deze week vindt de 14de conferentie van de International Association on… (27)

  25

  2 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Adrienne Hubert

  Psychologist | Hubert Consult

  • Report this post

  Je leest het steeds vaker. De vertrouwenspersoon omgangsvormen (VPO) zou meer aan preventie moeten doen en proactiever moeten zijn. Het lijkt zo logisch, alleen... een tè proactieve vertrouwenspersoon werkt averechts. Is de rol van de vertrouwenspersoon omgangsvormen dan beperkt tot de opvang van medewerkers? Nee, dat ook weer niet.Hoewel 'opvang' de primaire taak van de vertrouwenspersoon omgangsvormen is, behoort ook tot de taken:•het geven van voorlichting over de rol en taken van de vertrouwenspersoon•het adviseren over knelpunten in het omgangsvormenbeleid (eventueel a.d.h. trends in gevoerde gesprekken). ZieInformatieblad professionele vertrouwenspersonen(Ministerie van SZW).Verder dan dit moet een vertrouwenspersoon omgangsvormen ook niet gaan.Wat we in de praktijk wel tegenkomen is dat vertrouwenspersonen taken van het management gaan overnemen; taken die het management veel beter zelf uit kan voeren; zoals het bespreekbaar maken van ongewenste omgangsvormen.Lees verder: https://lnkd.in/edE6MU2S#vertrouwenspersoon #vertrouwenspersonen #hubertconsult

  - Hubert Consult https://hubertconsult.nl

  48

  8 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

Adrienne Hubert on LinkedIn: Deze week vindt de 14de conferentie van de International Association on… (33)

Adrienne Hubert on LinkedIn: Deze week vindt de 14de conferentie van de International Association on… (34)

1,256 followers

 • 74 Posts
 • 4 Articles

View Profile

Follow

More from this author

 • E-learning voor vertrouwenspersonen 'Ongewenste omgangsvormen. Oorzaken en passende interventies' Adrienne Hubert 4y
 • De Witte vertrouwenspersoon Adrienne Hubert 7y
 • Voorkom omstanderhouding bij pesten op het werk Adrienne Hubert 8y

Explore topics

 • Sales
 • Marketing
 • Business Administration
 • HR Management
 • Content Management
 • Engineering
 • Soft Skills
 • See All
Adrienne Hubert on LinkedIn: Deze week vindt de 14de conferentie van de International Association on… (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 6116

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.