Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (2024)

Buslijn 38

Bekijk andere lijnen 38

Vervoerder(s) U-OV (Qbuzz)
Concessie Regio Utrecht
Lijnsoort Streekbus
Materieel Mercedes-Benz Citaro (G)
Rijdt sinds 2 juni 1991
Voorganger(s) 37

Frequenties

Spits 2-5x/uur
Dal 2x/uur
Avond rijdt niet
Zaterdag rijdt niet
Zondag rijdt niet
Vragen? Zie onze OV Vraagbaak

Lijn 38 staat bij busstation CS Jaarbeurszijde in Utrecht.

Lijn 38 rijdt van station Utrecht Centraal via de Vleutenseweg en Industrieterrein Lage Weide naar Maarssen.

Dienstregeling

 • In de ochtendspits wordt 4x/uur richting Maarssen gereden.
 • In de middagspits wordt 4x/uur richting Utrecht gereden.
 • Tussen 7.45 en 8.15 uur wordt kortstondig elk kwartier richting Utrecht gereden.
 • Tussen 16.45 en 17.15 uur wordt kortstondig elke 10 minuten richting Utrecht gereden.
Tariefinformatie

Reizen op saldo

In de concessie Regio Utrecht is de OV-chipkaart op alle reguliere lijnen geldig. De prijs van een reis wordt bepaald door zowel het opstaptarief als het kilometertarief.

Opstaptarief

Het opstaptarief is een vast bedrag dat wordt gerekend wanneer iemand voor de eerste keer incheckt in de bus, tram of metro. Wanneer men overstapt tussen twee verschillende bus-, tram- of metrolijnen en daarbij binnen 35 minuten opnieuw incheckt, hoeft het opstaptarief niet nogmaals betaald te worden. Het opstaptarief bedraagt € 1,08 wanneer er met vol tarief wordt gereisd. Indien met 34% korting wordt gereisd bedraagt het opstaptarief € 0,71. Deze korting geldt automatisch voor mensen van 65 jaar of ouder en voor kinderen van 4 t/m 11 jaar indien zij met een persoonlijke OV-chipkaart reizen. In de nachtbussen en bij flexibele vormen van openbaar vervoer geldt in de meeste gevallen een afwijkend tarief.

Kilometertarief

Bovenop het opstaptarief komt het kilometertarief, dat afhankelijk is van de afgelegde afstand tussen de in- en de uitstaphalte. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per kilometer.

Tariefjaar en prijs (€)
20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
0,1200,1100,1250,1270,1280,1320,1370,1430,1540,1690,1710,1750,1870,187

OVpay

In de concessie Regio Utrecht kan naast de OV-chipkaart ook met OVpay op saldo gereisd worden. Hierdoor kan met een bankpas, creditcard, smartphone of smartwatch gereisd worden volgens hetzelfde tarief als met de OV-chipkaart. Ook het in- en uitchecken werkt op dezelfde manier als met de OV-chipkaart. Let wel op: er dient altijd met dezelfde kaart op dezelfde drager te worden uitgecheckt als waarmee er is ingecheckt.
Momenteel kan met OVpay enkel gereisd worden tegen voltarief; OVpay kan de leeftijdskortingen nog niet bepalen.

Kinderen tot 4 jaar

Kinderen die jonger zijn dan 4 jaar reizen onder begeleiding van een volwassene altijd gratis. Zij hebben geen vervoersbewijs nodig.

Kaartsoorten

Wagenverkoop

 • Syntus/U-OV OV Reiskaart
 • Syntus/U-OV Retourkaart
 • U-OV Dagkaart Utrecht Stad
 • U-OV Kindergroepskaart
 • U-OV P+R Combikaart

Voorverkoop

 • Holland Travel Ticket
 • Provincie Dal Dagkaart

Abonnementen

 • Altijd Korting
 • Netabonnement
 • Qbuzz/U-OV Dal Voordeel
 • Regio Jaarabonnement Randstad Zuid
 • Regio Maandabonnement Randstad Zuid
 • Studentenreisproduct
 • U-OV/Syntus Utrecht Sterabonnement
 • U-OV Dal Vrij
 • U-OV Gemaksabonnement Utrecht Regio
 • U-OV Gemaksabonnement Utrecht Stad
 • U-OV Vrij Regio Zakelijk
 • U-OV Vrij Stad Zakelijk

Route

Halte
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (3)Utrecht, CS Jaarbeurszijde
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (4)Utrecht, Moskeeplein
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (5)Utrecht, Hasebroekstraat
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (6)Utrecht, Van Koetsveldstraat
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (7)Utrecht, Majellapark
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (8)Utrecht, Wolfgang Pauliweg
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (9)Utrecht, Thoriumweg
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (10)Utrecht, Kernweg
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (11)Utrecht, Uraniumweg
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (12)Utrecht, Mesonweg
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (13)Utrecht, Hyperonenweg
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (14)Utrecht, Otto Hahnweg
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (15)Utrecht, Savannahweg
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (16)Utrecht, Niels Bohrweg
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (17)Utrecht, Ambachtsweg
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (18)Utrecht, Computerweg
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (19)Maarssenbroek, Het Kwadrant
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (20)Maarssenbroek, Planetenbaan
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (21)Maarssenbroek, Antilopespoor
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (22) Maarssenbroek, Station Maarssen

Geschiedenis

Op 2 juni 1991 werden de ritten van lijn 37 die op industrieterrein Lage Weide via de Computerweg reden afgesplitst en ondergebracht bij de nieuwe lijn 38. Net als voorheen bleef deze nieuwe lijn in de spitsrichting 4x/uur rijden; in de ochtendspits van 07:00 - 08:30 naar Maarssen en van 16:05 tot 17:30 naar Utrecht. In combinatie met eerstgenoemde lijn bleef in de drukste richting elke 7,5 minuut een bus rijden.

Vanaf 31 mei 1992 ging deze lijn ook in de daluren en op zaterdag 1x/uur rijden tussen station Maarssen en de Savannahweg. De lijn bleef in Maarssen dan wel gekoppeld aan lijn 35 van/naar Utrecht.

Op 23 mei 1993 werd de dienstregeling nog wat verder uitgebreid. Voortaan werd ook in de avonduren en op zondag 1x/uur gereden, maar dan uitsluitend tussen station Maarssen en de Duiven-/Fazantenkamp. Bij het station bleef de koppeling met lijn 35 ongewijzigd bestaan.

Op een later moment, maar vóór 29 mei 1994, kwamen deze ritten alweer te vervallen.

Op 29 mei 1994 werd en reorganisatie afgerond binnen de VSN-groep; het volledige vervoersgebied van de VAD werd samengevoegd met het oostelijk deel van Centraal Nederland en de vestiging Nieuwegein van Westnederland, waarmee de nieuwe vervoersmaatschappij Midnet ontstond. Met deze overgang bleven de route en dienstregeling verder ongewijzigd.

Geschiedenis volgt t.z.t.

In de dienstregeling 2000/2001 was de frequentie in de daluren inmiddels verhoogd naar 2x/uur en reden deze ritten inmiddels over het hele traject.

Geschiedenis volgt t.z.t.

Op 2 september 2013 werd het eindpunt bij station Utrecht Centraal verlegd naar de westzijde (Jaarbeurs), de halte Kanonstraat kwam daarbij te vervallen en werd vervangen door de halte Jaarbeursplein.

Vanaf 8 december 2013 werd het vervoer in Utrecht en omgeving overgenomen door Qbuzz, als winnaar van de nieuwe concessie Regio Utrecht. De diensten worden gereden onder de naam U-OV.

Voormalige route naar de Centrumzijde (06-1991 - 09-2013)
Halte
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (23)Utrecht, CS/Busstation Zuid
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (24)Utrecht, Kanonstraat
Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (25)Utrecht, Hasebroekstraat

Op 6 juli 2015 werd de halte Jaarbeursplein opgeheven.

Op 1 februari 2016 werd een nieuwe halte aan de route toegevoegd: Moskeeplein. De halte vervangt de opgeheven halte Kanonstraat. Per 2 juli 2016 werd in de zomervakantie voortaan in de spitsrichting ('s ochtends naar Maarssen en 's middags naar Utrecht) 4x/uur gereden. In de daluren werd de frequentie verlaagd naar 2x/uur. Op 11 december 2016 werd de nieuwe halte Wolfgang Pauliweg toegevoegd. Ook gold voortaan de vakantiedienstregeling ook in de kerstvakantie.

Vanwege het wegvallen van lijn 37 in Lage Weide zuid per 1 juli 2017 ging lijn 38 vanaf 21 augustus 2017 in de spitsrichting voortaan 6x/uur rijden.

Met ingang van 15 december 2019 werd de frequentie in de spitsrichting verlaagd van 6x/uur naar 4x/uur en in de tegenspitsrichting van 4x/uur naar 2x/uur.Per 10 juli 2021 ging de eerste rit naar Maarssen circa 10 minuten vroeger rijden, waardoor Lage Weide eerder te bereiken was.

Per 21 augustus 2022 werd de frequentie in de middagspits richting Utrecht verlaagd van 4x/uur naar 2x/uur. Deze wijziging werd op een later, onbekend moment ongedaan gemaakt.

Met ingang van 10 december 2023 werd de frequentie richting Maarssen tussen 6.15 en 7.15 uur tijdelijk verlaagd van 4x/uur naar 2x/uur. Richting Utrecht werd de frequentie tussen 7.45 en 8.15 uur verhoogd van een halfuursdienst naar een kwartiersdienst. Tussen 16.45 en 17.15 uur werd de frequentie richting Utrecht verhoogd van een kwartiersdienst naar een 10-minutendienst.

Ingaande 14 april 2024 werd de frequentie richting Maarsen in de ochtendspits tussen 6.15 en 7.15 uur weer verhoogd van 2x/uur naar 4x/uur.

Lijn 38 Utrecht CS Jaarbeurszijde - Maarssen Station (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated:

Views: 6170

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.