PIXMA Print Plan: maandelijks inktabonnement (2024)

PIXMA Print Plan: maandelijks inktabonnement (1)

Printabonnement

Bespaar tot 50% met het PIXMA Print Plan*. Kies een printabonnement dat bij je past waarbij je maandelijks een bedrag betaalt op basis van je printgebruik, en nieuwe inkt ontvangt wanneer je inkt bijna op is.

AANMELDEN

Je kunt overgebleven ongebruikte pagina's meenemen naar de volgende maand. Je betaalt € 0,10 per extra pagina die je print bovenop je maandelijkse tegoed.

PIXMA Print Plan: maandelijks inktabonnement (2)

Informatie over PIXMA Print Plan

PIXMA Print Plan in actie

Meer informatie over de Canon PIXMA Print Plan-service, zoals hoe het werkt en hoe je hiervan kunt profiteren.

PIXMA Print Plan: maandelijks inktabonnement (3)
PIXMA Print Plan: maandelijks inktabonnement (4)
PIXMA Print Plan: maandelijks inktabonnement (5)
PIXMA Print Plan: maandelijks inktabonnement (6)

Veelgestelde vragen

 • PIXMA Print Plan is een abonnement dat is gebaseerd op het aantal pagina’s dat je print en niet op de kosten van de inktcartridges die je gebruikt. Op basis van wat je per maand denkt te gaan printen, selecteer je het meest geschikte plan voor jou. Je betaalt alleen het vaste maandelijkse bedrag van je abonnement en eventuele bijkomende kosten. Je betaalt niets voor de inkt en niets voor de levering, omdat alles is inbegrepen in je maandelijkse abonnementskosten.
  Nadat je je hebt aangemeld voor deze service, stuurt Canon je een welkomstpakket met inktcartridges op basis van je abonnement. Daarna zal Canon je automatisch vervangende inkt sturen wanneer jouw inkt bijna op is, zodat je nooit zonder komt te zitten. Aan het eind van iedere maand worden eventuele ongebruikte pagina's meegenomen naar de volgende maand, zodat je extra pagina's hebt om te printen.

 • Wanneer je je hebt aangemeld voor een PIXMA Print Plan, heb je volledige controle over je abonnement via je Canon-account. Je kunt er je printgebruik en facturen vinden en je kunt je abonnement upgraden, downgraden of opzeggen.

 • Ja, je kunt je abonnement upgraden en downgraden. Je kunt je inschrijving en je PIXMA Print Plan wijzigen via je Canon-account. Een upgrade van je PIXMA Print Plan (verhoging van het aantal inbegrepen pagina's per maand) wordt meteen van kracht. Een downgrade (verlaging van het aantal inbegrepen pagina's per maand) wordt aan het eind van de huidige factuurperiode van kracht nadat je het abonnement hebt gewijzigd.

 • Nee, Canon houdt je gebruik en inktniveaus bij via het PIXMA Print Plan. Je ontvangt nieuwe PIXMA Print Plan-inktcartridges wanneer je inkt bijna op is en de printer zal aangeven wanneer je de cartridges moet vervangen. Je hoeft geen inktcartridges te bestellen en ook niet het type inktcartridge op te zoeken.
  Je PIXMA Print Plan printer moet verbonden blijven met internet zodat de inktniveaus van je printer continu kunnen worden gecontroleerd.
  De PIXMA Print Plan-cartridges zijn speciaal ontworpen voor PIXMA Print Plan printers en ze werken niet in printers die geen PIXMA Print Plan printer zijn (zie PIXMA Print Plan printers overview page voor een lijst van compatibele printers).

  PIXMA Print Plan-cartridges werken alleen wanneer je een PIXMA Print Plan-abonnement hebt. Zie de gebruiksvoorwaarden voor specificaties en cartridgebeperkingen.

 • Om je aan te melden voor de PIXMA Print Plan-service en je abonnement te laten doorlopen, gelden er enkele vereisten: je moet controleren of je printer compatibel is. Er worden alleen specifieke PIXMA-printermodellen ondersteund. Raadpleeg de PIXMA Print Plan printer overview page voor een volledige lijst met compatibele printers.
  Je moet een geldige betaalmethode en een actief e-mailadres hebben.
  Je printer moet verbinding hebben met internet en de instelling voor automatisch inschakelen moet zijn ingeschakeld zodat je inktniveaus kunnen worden gecontroleerd.
  Je moet je factuur- en verzendadres up-to-date houden in je Canon-account zodat Canon je PIXMA Print Plan-inktcartridges kan leveren.

 • Je betaalt alleen de vaste maandelijkse kosten van je printabonnement en bijkomende kosten van € 0,10 voor elke extra pagina die je buiten je abonnement om print. Ga voor meer informatie naar de PIXMA Print Plan-productpagina.

  Je kunt ongebruikte pagina's meenemen naar de volgende maand. Als je in een maand bijvoorbeeld 55 pagina's print en je een abonnement hebt voor 60 pagina's, mag je de volgende maand 65 pagina's printen. Als je in een andere maand 62 pagina's print, moet je € 0,20 extra betalen.

 • Nee, Canon kan niet zien wat je print. Canon controleert alleen je printgebruik, zodat je op basis van je gekozen abonnement inkt ontvangt wanneer je inkt begint op te raken.

 • Ja, je kunt op elk moment je abonnement opzeggen omdat er geen langdurige of jaarlijkse contracten zijn. Je abonnement wordt aan het einde van je huidige factuurperiode beëindigd. Meld je aan bij je Canon-account en klik op Abonnementen. Selecteer je abonnement en klik op Instellingen. Blader naar beneden op de pagina en klik op de knop Abonnement opzeggen. Wanneer je je abonnement opzegt, kun je de printer nog steeds gebruiken, maar je moet dan inkt kopen die buiten het abonnement valt om te kunnen printen.

 • Met Auto-Ink Delivery krijg je automatisch inkt toegestuurd wanneer je printer bijna zonder inkt zit, dus je betaalt alleen voor inkt wanneer je deze bestelt. Met PIXMA Print Plan betaal je alleen voor het aantal pagina’s dat je print op basis van je gekozen abonnement, en de inkt wordt bij je thuis geleverd op basis van je printgebruik.

 • Elke pagina die je PIXMA Print Plan printer print, telt als één geprinte pagina, ongeacht de grootte of hoeveelheid gebruikte inkt. Dubbelzijdige prints tellen als twee pagina's.

 • Je kunt elke maand een vast aantal pagina’s printen volgens je abonnement. Alle ongebruikte pagina's die je niet print en dus overblijven, worden meegenomen naar de volgende maand. Als je ziet dat je steeds pagina's overhoudt, is het misschien beter om je abonnement te wijzigen.

 • Je kunt al je accountinformatie bekijken en beheren in je Canon-account. Je kunt het aantal geprinte pagina's bijhouden, factuurgegevens bekijken en je account wijzigen.

 • Aantal Je kunt je PIXMA Print Plan printer niet registreren voor beide services. Dezelfde printer kan niet worden gekoppeld aan twee services of accounts.

 • Als je je onlangs hebt geabonneerd op een PIXMA Print Plan, moet je eerst je printer activeren met je huidige cartridges (bijv. startcartridges uit de printerdoos of cartridges zonder abonnement) voordat je de abonnementscartridges gebruikt. Volg de stappen op de activeringspagina om de service te activeren. Vervolgens kun je de abonnementscartridges gaan gebruiken. Neem contact op met de klantenondersteuning als je geen startercartridges of cartridges zonder abonnement hebt voor activering. Je kunt je eigen cartridges zonder abonnement blijven gebruiken, ongeacht de activeringsstatus van de service.

 • De printer kan de status van je abonnementscartridges niet controleren om de service te kunnen blijven uitvoeren. Zorg ervoor dat de printer is verbonden met internet. Als je hulp nodig hebt, volg je de instructies in de webhandleiding van de printer.

 1. *Gebaseerd op gemiddelde besparingen per pagina t.o.v. originele standaardinkten die zijn verkocht voor de top 20 Inkjet All-in-Ones in West-Europa (onderzoek van Key Point Intelligence - januari 2022). Kosten per pagina (CPP) bij het maandelijkse Canon PIXMA Print Plan-abonnement (abonnement voor 200 pagina's) zonder extra pagina's, vergeleken met de kosten per pagina voor het printen van ISO/IEC 24711-pagina's met de top 20 Inkjet All-in-One kleurencartridgeprinters met een prijs van minder dan 200 euro in West-Europa, bij gebruik van cartridges met een standaardcapaciteit. Gemiddelde CPP die wordt gebruikt om de procentuele besparing te bepalen ten opzichte van CPP bij het Canon PIXMA Print Plan (abonnement voor 200 pagina's). Inktverbruik en -prijzen op basis van informatie op de website van de fabrikant in Duitsland. Verkoopprijzen van inkt zijn buiten beschouwing gelaten voor dit onderzoek. Onderzoek van Keypoint Intelligence in januari 2022 in opdracht van Canon, gebaseerd op openbaar beschikbare informatie per januari 2022. Printers geselecteerd op basis van de verkoop per stuk in IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2021Q4, West-Europa.
PIXMA Print Plan: maandelijks inktabonnement (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 5768

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.